Հարկ է նշել, որ Ալլահի,խսոքերը իր մասին, որպես ՛՛Մենք՛՛, տարբերվում է ՛՛Ես՛՛ ձևից,շատ ղուրանական տարբերակներում, որը արաբերենում հասկացվում է որպես մեծություն և իշխանություն: Իսկ ՛՛Ես՛՛ տարբերակը օգտագործվում է որոշ համապատասխան դեպքերում :

Հարկ է նշել, որ Ալլահի,խսոքերը իր մասին, որպես ՛՛Մենք՛՛, տարբերվում է ՛՛Ես՛՛ ձևից,շատ ղուրանական տարբերակներում, որը արաբերենում հասկացվում է որպես մեծություն և իշխանություն: Իսկ ՛՛Ես՛՛ տարբերակը օգտա ...

1983թ. հունիսի  5-ին՝ կիրակի օրը, SABS-TV հեռուստատեսաալիքի «Հարցեր Խաչի վերաբերյալ» հաղորդման շրջանակներում «Քրիստոնեությունը և Իսլամը» թեմայի շուրջ զրույցի վերջում պարոն Բիլլ Չելմերզը մեկնաբանեց:

1983թ. հունիսի  5-ին՝ կիրակի օրը, SABS-TV հեռուստատեսաալիքի «Հարցեր Խաչի վերաբերյալ» հաղորդման շրջանակներում «Քրիստոնեությունը և Իսլամը» թեմայի շուրջ զրույցի վերջում պարոն Բիլլ Չելմերզը մեկնաբանե ...

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՍ ԸՆՏՐԵՑԻ ԻՍԼԱՄԸ

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՍ ԸՆՏՐԵՑԻ ԻՍԼԱՄԸ

« Ի՞նչ է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի ջեննա (Դրախտ) » : Նա ասաց «Ալլահի հանդեպ վախը և լավ ինքնադրսեվորումը » : Հետո նրան հարցրեցին. « Ի՞նչն է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի կրակը »: Նա պատասխանեց. «Լեզուն և սեռական օրգանները» :

« Ի՞նչ է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի ջեննա (Դրախտ) » : Նա ասաց «Ալլահի հանդեպ վախը և լավ ինքնադրսեվորումը » : Հետո նրան հարցրեցին. « Ի՞նչն է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի կրակը »: Նա պատասխանեց. « ...

նությանը հայտնի է, որ իսլամը հանդիսանում է համընդհանուր կրոն, որը կոչված է ողջ մարդկության համար: Ալլահը (Սուրբ է Նա եւ Մեծ) ողջ Տիեզերքի Տերն է, եւ մուսուլմանների վրա է դրված նրա ուղերձների փոխանցումը ողջ մարդկությանը: Ավաղ մուսուլմանների մեծամասնությունը այսօր դարձել են անտարբեր այդ պարտքի նկատմամբ: Չնայած իսլամի ընդունումը  լավագույն կենսակերպն է, մեր մեծ մասը չի ցանկանում կիսվել այդ գիտե

նությանը հայտնի է, որ իսլամը հանդիսանում է համընդհանուր կրոն, որը կոչված է ողջ մարդկության համար: Ալլահը (Սուրբ է Նա եւ Մեծ) ողջ Տիեզերքի Տերն է, եւ մուսուլմանների վրա է դրված նրա ուղերձների փոխանցում ...