Նա և մի խումբ քրիստոնեաներ ու հրեաներ այցելում են մի մզկիթ: Ներս մտնելուն պես Դիդաթը հանում է կոշիկները և պահանջում մյուսներից, որ նույնպես հանեն իրենց կոշիկները: Ահմադ Դիդաթը հետաքրքրվեց, թե արդյո՞ք նրանք գիտեն դրա իմաստը: Պատասխանը բացասական էր: Դիդաթը բացատրեց. երբ Մովսեսը գնաց Սինա, աստված հրամայեց նրան:

  Նա և մի խումբ քրիստոնեաներ ու հրեաներ այցելում են մի մզկիթ: Ներս մտնելուն պես Դիդաթը հանում է կոշիկները և պահանջում մյուսներից, որ նույնպես հանեն իրենց կոշիկները: Ահմադ Դիդաթը հետաքրքրվեց, թե ա ...

  դարաշրջան ,  երբ  թագավորում  էր   բռիությունը  և  անպատվությունը ,  որի   արդյունքում  երկրպագում  էին   կուռքերին ,  ուտում  էին  մահացածի   միս ,,    անում  էին  անվայել   արարքներ ,   կտրում  էին  բարեկամական  կապերը , այդ  ժամանակ   կար  ռասսայական   ճնշում , մարդիկ  բաժանվում  էին   սոցիալական  դասակարգերի,  որոնցից  յուրաքանչյուրը   ուներ   տարբերիչ    գծեր  և  հատկություններ ,  այդ  ժամանակ  ուժեղը   ճնշում  էր  թույլին ,  հարուստը   աղքատին ,  մարդիկ  դարձնում  էին  մյուսներին   իրենց  ստրուկները:   Բայց  այս  կյանքը  լուսավորվեց   Մուհամեդի   գալուստով ,  որի  արդյունքը   տարածվեց   կրակի  արագությամբ ,  որը   այրում  էր   չորացած   բույսերը :  Նա   ( թող  Ալլահը   օրհնի  նրան  և  ողջունի)  իր  կոչով  կոտրեց   գլխավորող  հասկացությունները ,  որոնք  գործում  էին  այդ  ժամանակ ,  և  հանդես  եկավ   քննադատելով  շատ  մարդկանց   կրքերը  և   ցանկությունները :  Մարգարե  Մուհամեդը ( թող  Ալլահը  օրհնի  նրան   և  ողջունի ),   սկսեց  թշնամանալ  նրանց  հետ  ,  օգնելով  ամեն  մեկին ,  ով  ոտնահարվում  էր   անարդար  բռնակալի  կողմից ,  ով  առանց  իրավունքի  խժռում   էր   մարդկանց  ունեցվածքը :  Քանզի  Նա  ( թող  Ալլահը  ողջունի  և  օրհնի  նրան ),   եկավ  Աստվածային  Օրենքով   Միաստվածության  ( Շարիաթ ),  որը  կոչում  է  ազատել  մարդկանց  երկրպագելուց   ոչ  Ալլահին :  Սրա  արդյունքն  է   մարդու  հոգու  ազատումը    ամեն  տեսակի  իշխանությունից ,   որը  կարող  էր  ստրկացնել  նրան :

  դարաշրջան ,  երբ  թագավորում  էր   բռիությունը  և  անպատվությունը ,  որի   արդյունքում  երկրպագում  էին   կուռքերին ,  ...

Կիբլ – այն ուղղությունը, դեպի ուր որ մարդը պետք է թեքվի Աղոթքի ժամանակ: Մարգարեի (թող Ալլահն օրհնի ու ողջունի նրան) տեղահանումից հետո մեկուկես տարվա ընթացքում Մեքքայից Մեդինա մուսուլմանները աղոթք էին անում, թեքվելով դեմքով  դեպի Ալ-Մասջիդ ալ-Աքսա (ամենահեռավոր մզկիթները), որ գտնվում էին Երուսաղեմում, իսկ հետո Ալլահի պատվիրանով սկսեցին աղոթել՝ թեքվելով դեմքով դեպի Մեքքա:

Կիբլ – այն ուղղությունը, դեպի ուր որ մարդը պետք է թեքվի Աղոթքի ժամանակ: Մարգարեի (թող Ալլահն օրհնի ու ողջունի նրան) տեղահանումից հետո մեկուկես տարվա ընթացքում Մեքքայից Մեդինա մուսուլմանները աղոթք էին ...

Ամբողջ  փառքը  միայն  Ալլահինն  է  և  թող  Ալլահը  բարձրացնի  մեր  Մարգարեյի  հիշատակումը  և  պահպանի  նրան ,  նրա  ընտանիքը  և  ուղեկցորդներին  ամեն  չարիքից:

Ամբողջ  փառքը  միայն  Ալլահինն  է  և  թող  Ալլահը  բարձրացնի  մեր  Մարգարեյի  հիշատակումը  և  պահպանի  նրան ,  նրա  ընտա ...

Թող  Ալլահը  նարձրացնի  Մարգարե  Մուհամեդի  անունը  և  պահպանի   նրան,  նրա  ընտանիքը  և  ուղեկցորդներին  ամեն  չարիքից : 

Թող  Ալլահը  նարձրացնի  Մարգարե  Մուհամեդի  անունը  և  պահպանի   նրան,  նրա  ընտանիքը  և  ուղեկցորդներին  ամեն  չարիքից :&nbs ...